Friday, January 6, 2012

चंचल हिरनी

ओ चंचल हिरनी

मस्त पवन सी तेरी चाल

छा जाये बसंती फुहार

सुन तेरी पायल की झंकार

ओ रे मस्त मोरनी

नाचे मन वावारा

लहराए आँचल तेरा

चले जब तू हिरनी सी चाल

ओ स्वर कोकिला

सुन तेरी कूहू कूहू पुकार

झूमे दिल पपहिया

बाजे दिल के तार

ओ मस्त मोरनी

हिरनी सी तेरी चाल

No comments:

Post a Comment