Thursday, September 24, 2009

सुनो सहेली

सुनो सहेली सुनो सहेली

आँख ऐ डोली राज ऐ खोली

हौले हौले बात ऐ बोली

सुनो सहेली सुनो सहेली

पैगाम ये बोली

मन ऐ नाचे दिल ऐ गाए

साजन जी डोली लेके आए

सुनो सहेली सुनो सहेली

कर के अब सोलह श्रृंगार

खुशी खुशी रुखसत कर दो मोहे आज

सुनो सहेली सुनो सहेली

No comments:

Post a Comment