Wednesday, September 23, 2009

सप्तरंगी

सप्तरंगी ओ सप्तरंगी

चुनर तेरी सप्तरंगी

घुमर तेरा नारंगी

लहंगा तेरा सप्तरंगी

पायल तेरी सोने की

नाचे गावे ढोल बजावे तू बहुरंगी

छटक रही आभा सप्तरंगी

इन्द्र घटा भी नजर आवे सप्तरंगी

सप्तरंगी ओ सप्तरंगी

No comments:

Post a Comment